Het grootste deel (85%) van de gevallen betreft de zogenoemde acute lymfatische leukemie (ALL). Andere vormen zijn de acute myeloïde leukemie en de chronische myeloïde leukemie (15%). De ­chronische lymfatische leukemie wordt op jonge leeftijd niet gezien. Leukemie komt meer voor bij jongens dan bij meisjes.


kinderen en jongeren krijgen jaarlijks leukemie.


volwassenen krijgen jaarlijks leukemie.

Ongeveer 1500 volwassenen krijgen jaarlijks leukemie

 

@