Blootstelling aan grote hoeveelheden straling (denk aan de kernramp in Fukushima).

Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen en benzeen.
Behandeling met bepaalde ­geneesmiddelen tegen kanker.
Besmetting van een zeldzaam virus.
Een erfelijke aanleg.
@